BreinDok is een werkplaats voor breinproducten. Het is een maatschap van Judith Zadoks en Tilly van Uffelen. Samen werken we in BreinDok aan projecten waarin het brein centraal staat. We werken voor organisaties die mensen met hersenletsel ondersteunen en we ontwikkelen zelf producten, zoals apps, websites, boeken en natuurlijk de Brein Scheurkalender en de hersenkaart. Bij BreinDok hoort ook een uitgeverij die zich richt op boeken die met hersenletsel en het brein in brede zin te maken hebben.

Nieuwe uitgaven in 2018 (download flyer):