BreinDok werkt aan projecten waarin het brein centraal staat. We werken voor organisaties die mensen met hersenletsel ondersteunen en we ontwikkelen zelf producten, zoals apps, websites, boeken en natuurlijk de Brein Scheurkalender en de hersenkaart. Bij BreinDok hoort ook een uitgeverij die zich richt op boeken die met hersenletsel en het brein in brede zin te maken hebben.

In april komt het boek Jij hebt de sleutel - naar humane jeugdhulp zonder separeren uit, een boek van oud-journalist Tilly van Uffelen en bestuurder van jeugd-ggz-organisatie Accare Peter Dijkshoorn. Het is een vurig pleidooi van ervaringsdeskundigen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen voor het stoppen met separeren in de jeugd-ggz en jeugdzorg, door beter te gaan behandelen en anders om te gaan met moeilijk en gevaarlijk gedrag. 

Recente uitgaven (download flyer):